Wyburzenie ścian działowych oraz wycięcie schodów

Zadanie: Wyburzenie ścian działowych oraz wycięcie schodów – budowa TIMES II

Wyburzenie ścianek działowych bliźniaczych pomieszczeń gospodarczych oraz wycięcie schodów żelbetowych – budowa TIMES II we Wrocławiu. Cięcia zostały wykonane tak, aby urobki były łatwe do usunięcia z placu budowy. Do wykonania prac wymagane było zastosowanie tarczy o śr. 1200 mm z powodu grubości żelbetu dochodzącej do 50 cm.

© RCUT 2019 - Technika diamentowa       Projektowanie stron internetowych - SitePromotor - pozycjonowanie stron