Realizacje

Wycięcie łukowego podciągu żelbetowego Wycięcie łukowego podciągu żelbetowego

Profesjonalne cięcie w żelbecie oraz poszerzanie otworów drzwiowych poszerzenie otworu drzwiowego

Wiercenie otworów w ścianie murowanej Wiercenie otworów w ścianie murowanej

Usunięcie pozostałości niecki po schodach ruchomych Usunięcie pozostałości niecki po schodach ruchomych

Wycięcie stropu żelbetowego Wycięcie stropu żelbetowego w Poznaniu.

Przewierty w ścianie żelbetowej na drodze S5 Przewierty w ścianie żelbetowej na drodze S5

Cięcie stropu żelbetowego pod montaż schodów ruchomych. Cięcie stropu żelbetowego pod montaż schodów ruchomych.

Wycięcie otworu drzwiowego Wycięcie otworu drzwiowego w Krakowie.

Wycięcie podciągu żelbetowego Wycięcie podciągu żelbetowego

Otwór w stropie żelbetowym pod ruchome schody Otwór w stropie żelbetowym pod ruchome schody

Profesjonalne cięcie stropów żelbetonowych Cięcie stropu żelbetowego pod montaż schodów ruchomych.

Wycięcie otworu w stropie żelbetowym pod schody ruchome Wycięcie otworu w stropie żelbetowym pod schody ruchome

Wycięcie otworu drzwiowego w ścianie żelbetowej Wycięcie otworu drzwiowego w żelbecie we Wrocławiu

Cięcie posadzki piła drogową we Wrocławiu Cięcie posadzki piła drogową we Wrocławiu

Wycięcie stropu żelbetowego Poznań Wycięcie stropu żelbetowego Poznań

Wycięcie stopu żelbetowego Wycięcie stopu żelbetowego o wym. 6,48x11 m

Wycięcie otworu 1000×1000 w ścianie żelbetowej. Wycięcie otworu 1000x1000 w ścianie żelbetowej.

Wycięcie podciągu żelbetowego piłą diamentową Wycięcie podciągu żelbetowego piłą diamentową

Cięcie ścian – otwory pod okna w ścianie murowanej Cięcie ścian - otwory pod okna w ścianie murowanej

Wiercenie w stropie żelbetowym otworów fi 150 Wiercenie w stropie żelbetowym otworów fi 150

Wycięcie łukowego podciągu żelbetowego Wycięcie łukowego podciągu żelbetowego

Rozbiórki ścian murowanych Rozbiórka ścian murowanych

Rozbiórka ściany murowanej elewacyjnej 100×6 m Rozbiórka ściany murowanej elewacyjnej 100x6 m

Cięcie studni betonowych we Wrocławiu Cięcie studni betonowych we Wrocławiu

Cięcie posadzek piłą jezdną Cięcie posadzek piłą jezdną.-h

Wykonanie cięcia dylatacji posadzki piłą jezdną Wykonanie cięcia dylatacji posadzki piłą jezdną

Przewierty w stropie pod instalacje wentylacyjne Wiercenie w stropie dachu Centrum Handlowego-h

Przewierty w fundamencie Wrocław Przewierty w fundamencie Wrocław

Obwiercanie słupów palowych – modernizacja lini kolejowych Obwiercanie słupów palowych - modernizacja lini kolejowych

Wyburzenie ścian działowych oraz wycięcie schodów Wyburzenie ścian działowych oraz wycięcie schodów

Wiercenie w asfalcie i kostce brukowej fi 150 Wiercenie w asfalcie i kostce brukowej fi 150

Wycięcie ściany żelbetowej piłą diamentową Wycięcie ściany żelbetowej piłą diamentową

Wycięcie podciągu Times II Wycięcie podciągu Times II

Odwierty w stropie żelbetowym Odwierty w stropie żelbetowym

Wykonanie otworu 1100×700 metodą obwiercania Wykonanie otworu 1100x700 metodą obwiercania

Odwierty fi 100 w stropie żelbetowym Odwierty fi 100 w stropie żelbetowym

Wykonanie otworów napływowych basenu OSiR Dzierżoniów Wykonanie otworów napływowych basenu OSiR Dzierżoniów

Przewierty w ścianie żelbetowej budynku na terenie KGHM Legnica Przewierty ∅200 w ścianach Huty Miedzi

Wiercenie otworów w słupach żelbetowych Wykonanie odwiertów w słupach żelbetowych ∅28

Wykonanie przewiertu fi 400 w scianie szybu windowego Efekt końcowy

Wykonanie otworów pod marki stalowe C.H. Bielany Wykonanie otworów pod marki stalowe C.H. Bielany

Wykonanie otworów odpływowych ∅130 – Oława Wykonanie otworów odpływowych ∅130 - Oława

Wykonanie otworów fi 200 pod instalacje elektryczne Wykonanie otworów fi 200 pod instalacje elektryczne

Wykonanie otworów fi 80 – Droga S5 Otwory fi 80 pod montaż łożysk

Wycięcie podciągu C.H.Bielany Początek rozbiórki podciągu

Wycięcie otworu 3x1m pod instacje wentylacyjną Efekt końcowy z wykonanych prac

Wycięcie otworów w stropie żelbetowym Wycięcie otworu w stropie

Przewiert fi 200 w stropie pod kątem USP Zdrowie Przewiert w stropie USP Zdrowie

Przewierty w ścianie zbiorników wody Otwór fi 300 na głębokość 30cm w ścianie zbiornika wody

Przewierty w stropie koronką fi 200 na głębokość 30cm

Przewierty fi 100 i fi 300 pod otwory odpływowe Wykonanie otworów odpływowych za pomocą obręczy fi 300

Powiększanie otworów przelewowych we Wrocławiu Powiększanie otworów poprzez obwiercanie

Wycinanie otworu pod wentylację 1100×1100 Pozostało tylko dokuwanie narożników